https://www.high-endrolex.com/10

Znanstveno-stručni skup sa međunarodnim sudjelovanjem Menadžment - confOrganiser.com

Znanstveno-stručni skup sa međunarodnim sudjelovanjem Menadžment

Znanstveno-stručni skup sa međunarodnim sudjelovanjem Menadžment

06/12/2014 00:00 - 07/12/2014 00:00


Tematika skupa Menadžment obuhvaća različite aspekte menadžmenta iz svih područja, a podijeljena je u pet tematskih cjelina: Projekti i projektni menadžment Ekonomika i financijski menadžment Komunikacijski menadžment Menadžment u kulturi Organizacija i mhttps://www.high-endrolex.com/10